Những thông tin cơ bản về Liên minh châu Âu

Liên minh châu Âu hay còn gọi là Khối liên Âu là liên minh kinh tế – chính trị có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu năm 1951. Đây là một tổ chức khu vực có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới. Để giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn […]

Read More

Tự nhiên và dân cư xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên Hải Nam Trung Bộ là vùng đất có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội.. Để tìm hiểu kĩ hơn về vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ, điều kiện tự nhiên cũng như đặc điểm dân cư xã hội của vùng Duyên hải […]

Read More