MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
     
 
 
 
TS. Lê Hiển Dương - Bí thư Đảng Ủy - Hiệu trưởng Nhà trường
Phát biểu chỉ đạo trong lễ phát động hưởng ứng "Tháng Thanh niên" và cuộc vận động học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh"
 
 
 
 
Đoàn viên - Thanh niên Trường ĐHSP Đồng Tháp trong lễ phát động hưởng ứng "Tháng Thanh niên" và cuộc vận động học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh"
 
     
 
 
 
Giảng viên và sinh viên tham gia cổ động cho hội thi các môn khoa học Mac-Lenin
 
 
Giang vien, sinh vien
 
 
Giảng viên và sinh viên tham gia cổ động cho hội thi các môn khoa học Mac-Lenin
 
 
 
 
Sinh viên khoa Tiểu học - Mầm non đang thực hiện phần thi tự giới thiệu
 
 
 
 
Sinh viên khoa Sinh học đang thực hiện phần thi tự giới thiệu
 
 
 
 
Sinh viên khoa Giáo dục - Chính trị đang thực hiện phần thi tự giới thiệu
 
 
 
 
Sinh viên khoa Địa lí đang thực hiện phần thi tự giới thiệu
 
   
     
 
TT. Thông tin - Tư liệu