Nêu định nghĩa của công suất? Công suất là gì? Từ đó nêu ý nghĩa của công suất ghi trên thiết bị điện? Công suất là một đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian, để tìm hiểu chi tiết về công suất, cùng xem chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Ý nghĩa của công suất là gì? Công suất của một động cơ cho biết điều gì?

  • Công suất là một đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.
  • Đơn vị của công suất: Jun/giây (W). Ngoài ra còn có W.h
  • Ý nghĩa vật lí của công suất: Khả năng thực hiện công nhanh hay chậm trong 1 đơn vị thời gian . Công suất càng lớn, trong 1 đơn vị thời gian thực hiện được nhiều công hơn.

Định nghĩa công suất là gì?

Theo định nghĩa, công suất chính là tỷ lệ giữa kW và kVA . Trong đó KW là đơn vị công suất thực, được tính bằng tích của hiệu điện thế và dòng điện tạo công suất thực đi qua thiết bị 1W=1V*|1A|, KW=1000KW, KVA là đơn vị đo công suất dòng điện (cụ thể làđơn vị công suất biểu kiến bằng tích của hiệu điện thế và dòng biểu kiến qua thiết bị 1V.A=1V*1A, 1KV.A=1000V.A).

Công thức tính công suất là gì?

ý nghĩa của công suất là gì

Hi vọng sau khi theo dõi bài viết này, giúp các bạn hiểu Công suất là gì? Ý nghĩa của công suất ghi trên thiết bị điện cũng như công thức tính công suất. Học thuộc công thức tính công suất giúp các em giúp các em giải bài tập vật lý nhanh và chính xác nhất.