D/O là gì? Đây là lệnh giao hàng viết tắt của từ delivery order là chứng từ nhận hàng mà doanh nghiệp nhập khẩu nhận được để trình cho cơ quan giám sát kho hàng, cảng đến trước khi có thể rút hàng ra khỏi container, kho, bãi,…Để tìm hiểu rõ hơn về lệnh giao hàng này, bạn hãy chia sẻ bài viết sau đây của PUD nhé !

D/O là gì?

D/O là viết tắt của delivery order có nghĩa tiếng Việt là lệnh giao hàng. Đây là chứng từ nhận hàng mà doanh nghiệp nhập khẩu nhận được để trình cho cơ quan giám sát kho hàng (hoặc cảng  biển) đến trước khi rút hàng ra khỏi container, kho, bãi,…

Có thể hiểu đơn giản là lệnh giao hàng là giấy chỉ thị người này (người đang giữ hàng)  giao cho một người nào có ghi trong lệnh giao hàng – consignee với mục đích hướng dẫn (đề nghị) cảng hoặc bộ phận quản lý hàng hoá chuyển giao quyền cầm giữ hàng hoá cho bên được định danh (giao cho người nhập khẩu). Doanh nghiệp nhập khẩu bắt buộc phải tập hợp đầy đủ lệnh giao hàng thì mới có thể nhận được hàng.

Nội dung của D/O là gì?

Lệnh giao hàng bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Tên tàu và hành trình của con tàu
 • Tên người nhận hàng
 • Cảng dỡ hàng
 • Ký mã hiệu hàng hoá
 • Số lượng bao kiện hàng, trọng lượng và thể tích hàng hoá
 • Lệnh giao hàng phải được ký hậu đúng cách bởi người vận chuyển hoặc đại lý của họ

Các loại lệnh giao hàng (D/O)

D/O của forwarder

Đây là lệnh giao hàng của đại lý vận chuyển, theo đó đại lý vận chuyển ban hành lệnh này để yêu cầu người nắm giữ hàng phải đưa hàng cho người nhận (doanh nghiệp nhập khẩu). Tuy nhiên, trong trường  hợp đại lý vận chuyển không phải là người viết Bill thì không thể chỉ dùng lệnh này để nhận hàng mà bạn yêu cầu phải có những chứng từ khác kèm theo.

D/O của hãng tàu

Đây là lệnh giao hàng của hãng tàu, theo đó hãng tàu sẽ phát hành lệnh để yêu cầu người đang giữ hàng giao hàng cho người nào đó. Thông thường sẽ là: hãng tàu yêu cầu giao hàng cho đại lý vận chuyển và đại lý vận chuyển này yêu cầu giao hàng cho consignee thực sự (doanh nghiệp nhập khẩu). Người nhập khẩu chỉ đủ điều kiện nhận hàng khi được đại lý vận chuyển nắm trong tay D/O mà hãng tàu cấp phát giao lại cho mình.

Những giấy tờ cần thiết để lấy D/O là gì

Khi nhận hàng người nhập khẩu cần phải mang theo những giấy tờ sau:

 • Giấy giới thiệu
 • Thông báo hàng đến (photo)
 • Vận đơn (bản gốc)
 • Chứng minh nhân dân, căn cước công dân,….của người đi lấy lệnh
 • Ngoài ra, người nhập khẩu phải đem theo một khoản tiền để đóng phí lệnh giao hàng và một số chi phí khác theo quy định
 • Trong trường hợp lô hàng được thanh toán bằng l/c (thư tín dụng) thì cần mang theo vận đơn gốc có ký hậu và đóng dấu của ngân hàng

Đối với hàng full container thì trên D/O sẽ được đóng dấu “hàng giao thẳng”, còn nếu trong trường hợp người nhập khẩu hạ hàng và cắt chì tại bãi thì D/O sẽ được đóng dấu “hàng rút ruột”

d/o là gì và dấu trên d/o thể hiện tình trạng hàng hóa

Một số lưu ý trong trường hợp đặc biệt

Khi chỉ cần D/O của forwarder (đại lý vận chuyển) cũng có thể nhận hàng: khi forwarder ký tên trên lệnh giao hàng dưới cương vị là đại lý của hãng tàu thì mặc định lệnh giao hàng đó có hiệu lực như lệnh giao hàng của hãng tàu.

Khi cần lệnh nối của feeder để nhận hàng: trong trường hợp vận chuyển có chuyển tải hàng hóa bằng tàu phụ thì doanh nghiệp cần thêm một lệnh nối của feeder nữa mới có thể nhận hàng. Lệnh nối này không cần bản gốc mà chỉ cần sử dụng bản photo, thông thường doanh nghiệp phải yêu cầu forwarder cung cấp cho mình.

Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn thông tin hữu về thắc mắc D/O là gì và những kiến thức liên quan đến lệnh giao hàng này. Chúc bạn sẽ vận dụng những kiến thức này thật hữu ích vào công việc cũng như cuộc sống của mình nhé ! Hãy luôn đồng hành cùng PUD để có cơ hội chia sẻ thêm nhiều thông tin hữu khác trên mọi lĩnh vực bạn nhé !