Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước

Phong trào Tây Sơn là một phong trào khởi nghĩa lớn của nông dân do 3 anh em nhà họ Nguyễn: Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc Và Nguyễn Lữ lãnh đạo. Phong trào này có ý nghĩa, vai trò rất lớn, giúp thống nhất 3 miền đất nước và đại phá quân Thanh. Để hiểu rõ […]

Read More

Tìm Hiểu Về Tổ Chức Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn

Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn cùng với Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng là một trong ba tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 1-1-1930. Để hiểu sâu hơn về tổ chức này, bạn hãy chia sẻ bài viết sau […]

Read More

Cùng tìm hiểu về tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng

An Nam Cộng Sản Đảng là một trong những tổ chức cách mạng điển hình những năm 30 của thế kỉ XX. Tổ chức này cùng với Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã được Hồ Chỉ Tịch sau này hợp nhất thành Đảng Cộng Sản Việt Nam. Để […]

Read More

[TÌM HIỂU] Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc cách mạng lớn, có ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện lịch sử thế giới. Bạn đã nắm được những thông tin gì về cuộc cách mạng này: từ guyên nhân, diễn biến, kết quả đến ý nghĩa. Hãy cùng PUD tìm hiểu […]

Read More