Tìm Hiểu Về Tổ Chức Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn

Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn cùng với Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng là một trong ba tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 1-1-1930. Để hiểu sâu hơn về tổ chức này, bạn hãy chia sẻ bài viết sau […]

Read More

Cùng tìm hiểu về tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng

An Nam Cộng Sản Đảng là một trong những tổ chức cách mạng điển hình những năm 30 của thế kỉ XX. Tổ chức này cùng với Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã được Hồ Chỉ Tịch sau này hợp nhất thành Đảng Cộng Sản Việt Nam. Để […]

Read More