Những thông tin cơ bản về Liên minh châu Âu

Liên minh châu Âu hay còn gọi là Khối liên Âu là liên minh kinh tế – chính trị có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu năm 1951. Đây là một tổ chức khu vực có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới. Để giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn […]

Read More