Thơ tiếng Anh về thầy cô – chùm thơ tri ân thầy cô ý nghĩa. Thầy cô giáo giống như người bố, người mẹ thứ hai của chúng ta. Bố mẹ có công sinh thành nhưng thầy cô lại có công dưỡng dục. Thầy cô mang đến cho chúng ta cái chữ, đạo làm người, giúp chúng ta trở thành con người đúng nghĩa của nó.Công lao của thầy cô bằng trời bằng biển. Do vậy,thơ tri ân thầy cô cũng khá phong phú. Để mang lại chút riêng biệt, Pud.edu.vn xin gửi tới bạn chùm thơ tiếng Anh về thầy cô giáo hay nhất sau đây. Chia sẻ thôi, bạn ơi !

Thơ tiếng Anh về thầy cô hay, ý nghĩa

Thầy cô, những người cả đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người vĩ đại. Có rất nhiều những bài thơ hay nói về thầy cô, tuy nhiên trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ một số bài thơ tiếng Anh về thầy cô để dành tặng những lời tốt đẹp nhất tới những người vĩ đại nhất.

The Teacher

Written by Amelia Jane

Remember when we met?

When I was just a kid.

And you said to me,

“It’s okay, we’re all friends here.”

And treated me like a normal kid?

Well even if you don’t,

Thank you, as you now mean the world to me.

Remember when I first cried in front of you?

When times were tough for me.

And you said to me,

“It’s okay, I’m here.”

And it all seemed a little better?

Well even if it’s slipped your mind,

It made me who I am today.

Remember when you fell apart?

You couldn’t cope without your Dad.

And I said to you,

“It’s okay, I’m here for you.”

And you put back up your mask?

Because it had slipped that day and I saw,

The real you, scared and hiding.

Remember when I left you?

To move on to my next stage.

And you said to me,

‘I’ll always be here for you.’

And we hugged and talked for hours?

You wanted me to chase my dreams,

And helped me through my fear.

Remember when I became you?

And you took to the sidelines.

And I said to you,

‘I’m here to carry on.’

And you watched like a proud parent,

As I took my first steps?

Now it’s me remembering you,

As you lie in the ground.

I’ll always remember your calming voice,

And be grateful for what I found.

Bản dịch:

Thầy tôi

Tác giả Amelia Jane (dịch bởi: aroma)

Nào cùng nhớ lần đầu tiên gặp gỡ

Em – một đứa trẻ đầy bỡ ngỡ

Mỉm môi cười thầy nhẹ nhàng nói khẽ

“ Nào cô bé, chúng ta làm bạn nhé”

Và cứ thế, như bao học trò khác

Thầy chỉ em từng phút từng ngày

Thầy đã trở thành cả thế giới, cảm ơn!

Nhớ lần đầu tiên em khóc nhè

Vấp ngã đầu đời làm em gục ngã

Mỉm môi cười thầy nhẹ nhàng nói khẽ

“ Nào cô bé, thầy bên cạnh rồi nhé”

Rồi cứ thế, mọi khó khăn tan biến,

Em bước tiếp dù đời còn giông tố

Sóng gió đã qua tạo nên em của ngày hôm nay.

Thầy còn nhớ ngày tim thầy tan vỡ?

Khúc mắc chuyện đời với người cha thân yêu

Vẫn mỉm cười em nhẹ nhàng nói khẽ

“Nào đừng lo, em bên thầy rồi nhé”

Thầy nhìn em với với ánh mắt ngày xưa

Và ngày đó, em biết thầy cũng thế

Cũng sợ hãi và lẩn trốn như ai.

Thầy còn nhớ, ngày em rời xa mái trường?

Để bước tiếp con đường phía trước

Vẫn mỉm cười, thầy nhẹ nhàng nói khẽ

Thầy ở đây, vẫn trong tim em

Ấm áp những cái ôm, nhẹ nhàng từng lời nói

Thầy khuyên em gạt mọi sự sợ hãi

Để theo đuổi ước mơ hằng ôm ấp

Thầy nhớ chứ, ngày em trở thành cô giáo,

Thầy nhẹ nhàng dựa ghế đá bên em

Vẫn nụ vười và giọng nói ân cần

“ Thầy ở đây, để nhìn em tiếp bước”

Thầy nhìn em với anh mắt tự hào

Như cha mẹ nhìn con mình chập chững

Và bây giờ đến phiên em tưởng nhớ

Ngày thầy kính yêu yên nghỉ dưới đất sâu

Lòng đất sau sao chôn được lời ân cần thầy căn dặn

Ơn thầy em xin mãi khắc ghi.

Teacher’s Prayer

I want to teach my children how
To live this life on earth,
To face its struggles and its strife
And to improve their worth.
Not just the lesson in a book
Or how the rivers flow,
But how to choose the proper path
Wherever they may go.
To understand eternal truth
And know right from wrong,
And gather all the beauty of
A flower and a song.
For if I help the world to grow
In wisdom and in grace,
Then I shall feel that I have won
And I have filled my place.
And so I ask your guidance, God,
That I may do my part,
For character and confidence
And happiness of heart.
(James J. Metcall)
Bản dịch:

Giáo viên cầu nguyện

Tôi muốn dạy con như thế nào
Sống cuộc sống trên trái đất này,
Đối mặt với cuộc đấu tranh và xung đột của nó
Và để cải thiện giá trị của họ.
Không chỉ là bài học trong một cuốn sách
Hoặc dòng sông chảy như thế nào,
Nhưng làm thế nào để chọn đúng con đường
Bất cứ nơi nào họ có thể đi.
Để hiểu sự thật vĩnh cửu
Và biết đúng sai,
Và thu thập tất cả vẻ đẹp của
Một bông hoa và một bài hát.
Vì nếu tôi giúp thế giới phát triển
Trong sự khôn ngoan và trong ân sủng,
Sau đó, tôi sẽ cảm thấy rằng tôi đã thắng
Và tôi đã lấp đầy chỗ của tôi.
Và vì vậy tôi xin sự hướng dẫn của bạn, Chúa ơi,
Rằng tôi có thể làm phần của mình,
Cho tính cách và sự tự tin
Và hạnh phúc của trái tim.
(James J. Metcall)

Thơ tiếng Anh tri ân thầy cô ý nghĩa nhất

Bên cạnh những bài thơ hay về thầy cô giáo bằng tiếng Việt bày tỏ tình cảm của mình dành tặng cho thầy cô giáo, những bài thơ Tiếng Anh tri ân thầy cô cũng là món quà tặng vô cùng ý nghĩa, mới mẻ chứa chan xúc cảm, sự kính trọng của các em dành tặng cho người mà em luôn kính trọng.

Teacher of me

‘Teacher’ a word that takes me back to the start,
The start of my very first day at school.
I tightly clenched my mother’s hand.
I was afraid to let her go,
But suddenly somebody held my other hand
and all my fear flew ’cause there was someone to understand.
She wiped my tears and took me to class.
It’s when my grooming starts.
I understood that a teacher is the second mother or father I had,
For which I’m still glad.
I am glad that I lived under their guidance.
They taught me all, all they had.
All the manners and values I have are just because of them.
In my growing life, they are the stem.
Like a tree, I have reached heights,
For my strength re-unites.
Teachers are my preachers,
They’ll live in my heart forever.
For they have given me strength to endeavor.
They are my most precious treasure.
Bản dịch;

Cô giáo tôi

‘Giáo viên’ một từ đưa tôi trở lại từ đầu,
Bắt đầu ngày đầu tiên của tôi ở trường.
Tôi nắm chặt tay mẹ.
Tôi sợ để cô ấy đi,
Nhưng đột nhiên ai đó nắm tay tôi
và tất cả nỗi sợ hãi của tôi bay lên vì có ai đó hiểu.
Cô ấy lau nước mắt cho tôi và đưa tôi đến lớp.
Đó là khi sự chải chuốt của tôi bắt đầu.
Tôi hiểu rằng một giáo viên là người mẹ hoặc người cha thứ hai mà tôi có,
Mà tôi vẫn mừng.
Tôi vui vì tôi đã sống dưới sự hướng dẫn của họ.
Họ dạy tôi tất cả, tất cả những gì họ có.
Tất cả cách cư xử và giá trị tôi có chỉ là vì chúng.
Trong cuộc sống ngày càng phát triển của tôi, họ là thân cây.
Giống như một cái cây, tôi đã đạt đến độ cao,
Vì sức mạnh của tôi đoàn kết lại.
Giáo viên là người giảng đạo của tôi,
Họ sẽ sống trong trái tim tôi mãi mãi.
Vì họ đã cho tôi sức mạnh để nỗ lực.
Chúng là kho báu quý giá nhất của tôi.

I Remember

I remember the times when you were there for me.
Through my many tears you helped me really see
that you were always there for me.
You stood close to me like a friend, there for me
until the end.
I will never forget you and the things
you helped me through.
My inspiration is you.
You were always there when I needed you.
I now will always have great memories of you
You would ask me, “How are you doing?”
I would say I’m fine
as tears start to form in my eyes .
You always knew that I was really not fine.
You are someone I want to be like.
I found out who that person is; that person is you.
I hope that you remember me through your days.
You have touched my heart in so many ways.
I look up to you and I see a ray of sunshine
shining in on me.
I knew God sent me one of his angels
when he sent you to me.
You help me through it all,
coming to save me every time I fall.
If I could say one word, that wouldn’t
tell it all.
I am so happy to have you with me.
You helped me to really see what I couldn’t see.
You helped me to find the real me.
You turned me into the beautiful person
I was meant to be.
If I say goodbye to you, I will just fall apart
because you have always been in my heart.
I don’t want to lose you.
You care about me and I care about you too.
I remember the day I first met you and you met me.
It was like it was really meant to be.
You are someone I hold close to my heart.
There I know that we will never be apart.
Bản dịch

Tôi Nhớ

Tôi nhớ những lần bạn ở đó vì tôi.
Qua nhiều nước mắt tôi đã giúp tôi thực sự nhìn thấy
rằng bạn đã luôn ở đó cho tôi.
Bạn đứng gần tôi như một người bạn, ở đó cho tôi
cho đến cuối cùng.
Tôi sẽ không bao giờ quên bạn và những điều
bạn đã giúp tôi thông qua.
Cảm hứng của tôi là bạn.
Bạn đã luôn ở đó khi tôi cần bạn.
Tôi bây giờ sẽ luôn có những kỷ niệm tuyệt vời về bạn
Bạn sẽ hỏi tôi, “Bạn thế nào?”
Tôi sẽ nói tôi ổn
khi nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt tôi.
Bạn luôn biết rằng tôi thực sự không ổn.
Bạn là người mà tôi muốn được như thế.
Tôi phát hiện ra người đó là ai; người đó là bạn
Tôi hy vọng rằng bạn nhớ tôi qua những ngày của bạn.
Bạn đã chạm vào trái tim tôi bằng nhiều cách.
Tôi nhìn lên bạn và tôi thấy một tia nắng
chiếu vào tôi
Tôi biết rằng Chúa đã gửi cho tôi một trong những thiên thần của mình
khi anh gửi em cho anh.
Bạn giúp tôi vượt qua tất cả,
đến để cứu tôi mỗi khi tôi ngã
Nếu tôi có thể nói một từ, điều đó sẽ không
kể tất cả
Tôi rất hạnh phúc khi có bạn với tôi.
Bạn đã giúp tôi thực sự thấy những gì tôi không thể nhìn thấy.
Bạn đã giúp tôi tìm thấy tôi thực sự.
Bạn biến tôi thành người đẹp
Tôi đã có nghĩa là để được.
Nếu tôi nói lời chia tay với bạn, tôi sẽ sụp đổ
bởi vì bạn đã luôn ở trong trái tim tôi
Tôi không muốn mất bạn.
Bạn quan tâm đến tôi và tôi cũng quan tâm đến bạn.
Tôi nhớ ngày tôi gặp bạn lần đầu và bạn gặp tôi.
Nó giống như nó thực sự có nghĩa là.
Em là người mà anh ôm sát vào lòng.
Ở đó tôi biết

Tập thơ tiếng Anh dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Ngày 20/11, ngày tri ân những người thầy, người cô đáng kính, ngoài những bó hoa tươi thắm, bạn đừng quên dành tặng cô thầy của mình một trong những bài thơ tiếng Anh về thầy cô đặc sắc sau đây bạn nhé !

Có thể bạn quan tâm:   Craps Là Gì? Tìm Hiểu Luật Chơi Cơ Bản Chuẩn Quốc Tế Của Craps 

Happy Teachers Day!

A good teacher is like a candle

it consumes itself to light the way for others.

Happy Teachers Day

We are fortunate that we had a Teacher as Wonderful,

loving, caring as you.

Happy Teacher’s Day!

On Teacher’s Day I want to say…

More than a teacher…

you have been a friend to me!

Thanks for helping me to be myself!

Happy Teacher’s Day

Without you, we would have been lost.

Thank you teacher for guiding us, inspiring us

And making us what we are today.

Happy Teachers Day!

You have been…

My living inspiration…

Giving me lessons of truth and discipline

wishing you joy and happiness On Teacher’s Day!

Teachers Day The way you teach…

The knowledge you share…

The care you take…

The love you shower..

Makes you…

The world’s best teacher…

Happy Teacher’s Day

You have been…My living inspiration…

Giving me lessons of truth and discipline

wishing you joy and happiness On Teacher’s Day !

We will always be thankful to you

For all the hard work and efforts

You have put in, for educating us.

Happy Teachers Day!

You are not only our teacher

You are our friend, philosopher and guide

All molded into one person

We will always be grateful for your support

Happy Teachers Day!

Nghe thầy đọc thơ

(Trần Đăng Khoa)

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

Mái chèo nghe vọng sông xa

Êm êm như tiếng của bà năm xưa

I listen to teachers every day

Green poetry sunny green tree home

The rowdy river is far away

As quiet as her old voice

Nghe trăng thủa động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

Thêm yêu tiếng hát mẹ cười

Listen to the moon moving coconut boat

The fence blows the rain from the sky

More love singing mother laugh

Thưa Thầy

(Tạ Nghi Lễ)

Thưa thầy, bài học chiều nay

Con bỏ quên ngoài cửa lớp

Dưới gốc phượng già,

Nằm nghe chim hót

Con hóa mình thành bướm và hoa

Thưa thầy bài tập hôm qua

Con bỏ vào ngăn khóa kín

Teacher, this afternoon

I left the classroom

Under the old phoenix,

listening to birds singing

You turn into butterflies and flowers

Dear teacher yesterday

I put the lock

Mải lượn lờ theo từng vòng sóng

Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin

Thưa thầy, bên ly cà phê đen

Con đốt thời gian bằng khói thuốc

Sống cho mình và không bao giờ mơ ước

Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai?

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay

Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng

Loosened by each wave

The saddle, the skating rink

Dear teacher, next to a cup of black coffee

I burn time with smoke

Live for yourself and never dream

Who will be? Who will I be?

Dear teacher, through the late night teachers

I still see a bright moon

Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng

Soạn bài trong tiếng ho khan

Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn

Sao con học hoài không thuộc

Để bây giờ khi con hiểu được

Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy

He sat quietly at the table

Write in the cough

Teacher, to receive: simple things

Why do not you study again?

For now when you understand

Know how to apologize to the teacher

Cô ơi

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ?

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy bảo của cô

Ngày ấy vào mùa thu

Bước chân em rộn rã…

Cô không lời từ giã

Xa trường tự lúc nào

Em ngỡ như chiêm bao

Cô về đâu, chẳng biết?

Leave the dear school roof
how long is it?
In you always stay
Her teachings
That day in the fall
Your feet are bustling …
She did not say goodbye
Far from the school itself
I think like a dream
Where are you going,

do not you know?

Vẫn vang lời tha thiết

Từ giọng cô dịu hiền

Thời gian bước triền miên

Cô chưa lần quay lại

Chúng em nhớ cô mãi

Mong thấy cô trở về

Lúc xưa cô vỗ về…

Nay chúng em khôn lớn

Ngày rời trường gần đến

Bao giờ gặp lại cô?!

Still echoing earnest words

From her soft voice
Time to step constantly
She has not come back yet
We miss you forever
May you come back
In the past she patted …
Now we grow up
The day of leaving school is near
Ever see her again ?!

Vậy là các bạn vừa được chia sẻ trọn vẹn chùm thơ tiếng Anh về thầy cô-chùm thơ tri ân thầy cô ý nghĩa. Bạn thích bài thơ nào nhất hãy chia sẻ nhé ! Hãy dành tặng thầy cô kính yêu những bài thơ này để thay lời tri ân. Dù là món quà tinh thần thôi những không kém phần ý nghĩa đâu bạn ạ !