Phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì? Cách sử dụng phó từ như thế nào? Vai trò của phó từ trong câu là gì? Đó là một trong những câu hỏi thường gặp của các em học sinh khi tìm hiểu về phó từ đối với kiến thức anh văn. Hãy cùng tìm hiểu bài viết này để được giải đáp những thắc mắc trên nhé!

Định nghĩa phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì?

Cùng đi tìm hiểu định nghĩa về phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì qua đó hiểu được bản chất và vai trò của nó trong câu.

Adverbs hay còn được gọi là phó từ hoặc trạng từ trong tiếng anh. Loại từ này thường được viết tắt là Adv. Nó được dùng mang tính chất bổ sung hay phụ nghĩa cho loại từ khác trong câu, ngoại trừ danh từ và đại danh từ.

Như vậy khái niệm phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì thì Adv chính là câu trả lời cho bạn. Dưới đây là một số thông tin liên quan đến phó từ (trạng từ) trong câu.

Phân loại trạng từ phó từ trong câu

Trạng từ phó từ trong câu có những loại nào? Nhìn chung, trạng từ hay phó từ thường được phân chia theo ý nghĩa hoặc theo vị trí.

Trạng từ chỉ thời gian

Trạng từ chỉ thời gian là gì? Được kí hiệu là Adverbs of time. Loại trạng từ hay phó từ này diễn tả các hành động được thực hiện trong khung thời gian như nào trong ngày. Thông thường, trạng từ chỉ thời gian thường được dùng trả lời cho các câu hỏi When (khi nào?).

Vị trí của trạng từ chỉ thời gian: Adverbs of time thường được đặt cuối câu, hoặc có thể đầu câu với ý nghĩa nhấn mạnh. Một số trạng từ chỉ thời gian cụ thể như: today, now, yesterday, tomorrow, yet, then, before, at once, recently, rarely….

Ví dụ: Rarely she wants to do the exercise.

Trạng từ chỉ cách thức

Trên đây là định nghĩa phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì cũng như khái niệm trạng từ chỉ thời gian. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về trạng từ chỉ cách thức.

Trạng từ chỉ cách thức là gì? Adverbs of manner trong tiếng việt có nghĩa trạng từ chỉ cách thức. Loại trạng từ/phó từ này được dùng diễn tả một hành động được thực hiện như nào và ra sao. Trạng từ cách thức thông thường trả lời cho câu hỏi với How?. Các trạng từ chỉ cách thức điển hình như quickly, slowsly, sadly, badly….

Ví dụ: She can sing very well

Trạng từ chỉ nơi chốn

Trạng từ chỉ nơi chốn là gì? Adverbs of place là trạng từ chỉ nơi chốn, nó được dùng diễn tả cho câu hỏi where, thể hiện hành động được diễn tả ở đâu. Một số phó từ hay trạng từ chỉ nơi chốn thông dụng như near, there, nowhere, everywhere, here, forwards…

Ví dụ: She is standing here

Trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ tần suất là gì? Adverbs of frequency là trạng từ chỉ tần suất, nó diễn tả mức độ thường xuyên của hành động trong câu. Trạng từ chỉ tần suất nhìn chung được dùng để trả lời cho câu hỏi How often, thông thường được đặt trước động từ “tobe” và đằng sau động từ thường. Một số trạng từ chỉ tần suất hay gặp như always, usually, never, often, regularly, rarely hay seldom….

Ví dụ: I usually work hard in my company.

Trạng từ chỉ mức độ

Phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì? Trạng từ chỉ mức độ có nghĩa là gì?

Có thể nói, adverbs of grade là trạng từ chỉ mức độ, nó cho thấy mức độ của đặc tính hoặc tính chất. Trạng từ chỉ mức độ thường đi trước đứng trước tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa. Các trạng từ chỉ mức độ hay gặp như strictly, completely, enough, just, almost, very, really, quite, entirely….

Ví dụ: He speaks English very quickly

Trạng từ chỉ số lượng

Trạng từ chỉ số lượng là gì? Adverbs of quantity được gọi là trạng từ chỉ số lượng. Nó diễn tả số lượng của hành động hay sự việc trong câu. Một số phó từ hay trạng từ chỉ số lượng như one, two, little….

Ví dụ: My little sister studies rather little.

Trạng từ nghi vấn

Trạng từ nghi vấn là gì? Adverbs of questions được biết đến là trạng từ nghi vấn, nó là những từ đứng đầu câu dùng để hỏi. Thông thường, trạng từ nghi vấn có thể diễn tả thời gian, lí do hay địa điểm… Một số trạng từ nghi vấn hay gặp như when? Where? Why? How?…

Ví dụ: Why don’t you go to school?

Trạng từ liên hệ

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu một số loại phó từ hay trạng từ, cũng như trả lời câu hỏi phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì?

Trạng từ liên hệ là gì? Đây cũng là câu hỏi được nhiều em học sinh rất quan tâm trong chương trình ngữ pháp tiếng anh căn bản. Adverbs of relation là trạng từ dùng để nối hai mệnh đề với nhau trong câu. Trạng từ liên hệ có thể diễn tả địa điểm, lí do hoặc thời gian… Một số trạng từ liên hệ phổ biến thường được gặp như why, when, where….

Ví dụ: Many students arrived late.

Vị trí của trạng từ phó từ

Sau khi đã hiểu được bản chất và định nghĩa về phó từ vậy ví trí của trạng từ phó từ ở đâu trong câu:

Quy tắc thông dụng là trạng từ/phó từ bổ nghĩa cho loại từ nào thì sẽ đứng gần từ đó trong câu, đây là quy tắc cận kề.

Ví dụ: She often visit her grandfather (trạng từ Often đã bổ nghĩa cho động từ visit).

Một số lưu ý khi sử dụng trạng từ phó từ

Phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì? Khi sử dụng trạng từ tiếng anh, chúng ta cần nằm lòng một số quy tắc như sau:

  • Trạng từ thời gian (Adverbs of time) thường được đặt ở vị trí cuối câu.
  • Trạng từ không được đặt giữa động từ và tân ngữ.
  • Khi so sánh hơn kém và so sánh cấp, với các trạng từ kết thúc đuôi ly sẽ được so sánh như tính từ hai âm tiết trở lên.

So sánh tính từ và phó từ trong tiếng anh

Hãy cùng so sánh tính từ và phó từ trong tiếng anh để thấy được sự khác biệt tránh nhầm lẫn:

Nhiều người trong quá trình sử dụng tiếng anh cũng như trong quá trình học ngữ pháp thường nhầm lẫn tính từ và phó từ trạng từ. Ngoài việc phân tích phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì, dưới đây chúng ta sẽ xem xét sự khác nhau giữa tính từ và phó từ trong tiếng anh.

  • Tính từ: Thường được dùng để bổ nghĩa cho danh từ và chỉ một danh từ mà thôi, vị trí của tính từ thường đứng ngay trước danh từ nó bổ nghĩa. Ngoài ra, tính từ cũng thường được đứng sau đại từ phiếm chỉ.
  • Phó từ/Trạng từ: Phó từ hay trạng từ thông thường bổ sung nghĩa cho động từ, một tính từ hay một trạng từ/phó từ khác. Như vậy nó có thể bổ sung cho nhiều loại từ hơn là tính từ. Quy tắc thường Adv = Adj + ly, tuy nhiên một số tính từ vốn đã sở hữu đuôi “ly”. Bên cạnh đó, vị trí của phó từ trạng từ trong câu phức tạp và thoải mái hơn so với tính từ.

Hi vọng với những chia sẻ trên đây đã giúp ích cho bạn trong quá trình nghiên cứu và học tập ngữ pháp tiếng anh. Với bài viết này bạn đã hiểu được phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì và các vấn đề liên quan đến phó từ rồi nhé!

Tagged: