Hình học lớp 11 với nhiều kiến thức đa dạng, đòi hỏi học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm cũng như mở rộng. Định nghĩa hình lăng trụ đều là gì cũng như một số khối hình khác luôn là câu hỏi với nhiều học sinh. Vậy cụ thể định nghĩa hình lăng trụ đều là gì? Tính chất hình lăng trụ đều như nào? Cách tính thể tích hình lăng trụ? Hình lăng trụ tam giác đều là gì?… Cùng tham khảo bài viết dưới đây của PUD.EDU.VN để có những kiến thức hữu ích liên quan đến định nghĩa hình lăng trụ đều.

Định nghĩa hình lăng trụ là gì?

Ta có hai mặt phẳng song song là (𝛼) và (𝛽). Trong mặt phẳng (𝛼) ta vẽ đa giác 𝐴1𝐴2…𝐴𝑛. Tiếp theo, ta vẽ các đường thẳng song song với nhau lần lượt qua 𝐴1,𝐴2,…,𝐴𝑛 cắt mặt phẳng (𝛽) lần lượt tại 𝐴′1,𝐴′2,…,𝐴′𝑛. Khi đó ta sẽ được một hình lăng trụ.

Hình ảnh hình lăng trụ

lý thuyết về định nghĩa hình lăng trụ

Nhận xét: Trong hình ảnh chính là lăng trụ tứ giác 𝐴1𝐴2𝐴3𝐴4.𝐴′1𝐴′2𝐴′3𝐴′4.
Ta có tứ giác 𝐴1𝐴2𝐴3𝐴4 và 𝐴′1𝐴′2𝐴′3𝐴′4 gọi là 2 đáy. Cùng với các cạnh 𝐴1𝐴′1,𝐴2𝐴′2,𝐴3𝐴′3,𝐴4𝐴′4 gọi là các cạnh bên. Bên cạnh đó thì các mặt bên của hình lăng trụ là các hình bình hành.

Tính chất của hình lăng trụ 

 • Hình lăng trụ sẽ có 2 đáy là 2 đa giác bằng nhau, và sẽ nằm trong hai mặt phẳng song song với nhau.
 • Hình lăng trụ sẽ có các cạnh bên song song với nhau.
 • Hình lăng trụ sẽ có tất cả mặt bên là các hình bìn hành.

Định nghĩa hình lăng trụ đều là gì?

 • Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.
 • Một số lăng trụ đều thường gặp: lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều,…

Tính chất hình lăng trụ đều

 • Cạnh bên vuông góc với mặt đáy.
 • Các mặt bên là các hình chữ nhật.
 • Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau do đó các cạnh đáy bằng nhau.

Thể tích hình lăng trụ

V = B.h

Trong đó:

 • B là diện tích mặt đáy.
 • h là chiều cao giữa 2 đáy.
  định nghĩa hình lăng trụ và ví dụ minh họa
  (Thể tích hình lăng trụ)

Định nghĩa hình lăng trụ tam giác đều là gì?

Hình lăng trụ tam giác đều là hình lăng trụ có hai đáy là 2 hình tam giác đều.

định nghĩa hình lăng trụ tam giác đều và hình ảnh cụ thể
(Lăng trụ tam giác đều)

Định nghĩa hình lăng trụ tứ giác đều là gì?

Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lăng trụ đều có đáy là hình vuông.

định nghĩa hình lăng trụ tứ giác đều là gì cùng hình ảnh minh họa(Hình lăng trụ tứ giác đều)

Hình hộp đứng thì chỉ cần đáy là hình bình hành chứ chưa là hình vuông, nhưng để là một hình lăng trụ tứ giác đều thì đó phải là một hình hộp đứng đặc biệt có đáy là hình vuông.

Định nghĩa hình hộp là gì?

Nếu hình lăng trụ có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp.

Hình ảnh về hình hộp

định nghĩa hình lăng trụ và hình ảnh hình hộp
Hình ảnh về hình hộp)

Tính chất của hình hộp 

tính chất hình hộp và định nghĩa hình lăng trụ

Như vậy, bài viết trên đây của PUD.EDU.VN đã giúp bạn tổng hợp kiến thức về chủ đề định nghĩa lăng trụ cũng như những nội dung liên quan. Nếu có bất cứ câu hỏi hay đóng góp cho chủ đề bài viết về định nghĩa hình lăng trụ, đừng quên để lại trong nhận xét bên dưới nhé. Chúc bạn luôn học tốt!.