Phân tích Những đứa con trong gia đình và Rừng xà nu

Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành và “Những đứa con trong gia đình”của Nguyễn Thi đều là hai tác phẩm xuất sắc viết về đề tài chiến tranh cách mạng ở miền Nam vào những năm 60 thế kỷ trước. Hai tác phẩm đều có giá trị mãi với thế hệ trẻ sau này. […]

Read More

Phân tích hình ảnh người phụ nữ trong văn học trung đại

Người phụ nữ trong văn học trung đại hiện lên với thân phận của một người nô lệ, chịu nhiều áp bức thiệt thòi. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh xô đẩy nhưng họ vẫn giữ được phẩm giá cao quý của mình và đang nỗ lực vươn lên từng ngày. Giới thiệu về bối cảnh […]

Read More