Khái quát chung về phương pháp bảo toàn electron

Phương pháp bảo toàn electron được áp dụng chủ yếu cho các bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ. Sau đây là nội dung của phương pháp bảo toàn electron và các dạng bài thường gặp do PUD cung cấp. Định luật bảo toàn electron là gì? Định luật Trong một phản ứng […]

Read More